دستگاه ضبط تصاویر تحت شبکه NVR/DVR مدل NVR XM32_4k

دستگاه ضبط کننده تصاویر دوربین تحت شبکه هیبریدی مدل xv-514

حالا تماس بگیرید